Contributie maart/april 2021

Geplaatst op
29-03-2021
Categoriën
Nieuws

29 maart 2021

 

Hallo Pareja leden en ouders/verzorgers van Pareja leden,

 

Kort bericht

Helaas geen nieuws over meer mogelijkheden om te sporten.

Contributie

Begin dit jaar zijn we gestart met de implementatie van een nieuwledenadministratiesysteem, Allunited. Momenteel zijn we bezig om de gegevens van het oude systeem om te zetten naar het nieuwe systeem. Zoals dat altijd gaat zijn er nog wat zaken die opgelost moeten worden om het systeem volledig goed in werking te hebben. Hier zijn we samen met Allunited mee bezig. Dat het nieuwe systeem nog niet volledig operationeel is leidt ertoe dat we de contributie niet eind maart zullen innen maar dat wordt, op zijn vroegst, halverwege april.

 

Zoals in eerdere mailing is aangegeven wordt 50% van de normale contributie geïnd. Behalve voor diegene die aangegeven hebben toch de volledige contributie te willen betalen.

 

Ook willen we je vragen de contributie goed na te kijken omdat dit vanuit het nieuwe systeem komt. Mochten de gegevens niet juist zijn stuur dan een bericht naar penningmeester@sportclubpareja.nl met de juiste gegevens.

 

Met sportieve groet,

Bestuur Sportclub Pareja

 

(alleen de leden onder de 27 jaar ontvangen dit bericht per mail)