Start seizoen 2020/2021

Geplaatst op
23-08-2020
Categoriën
Nieuws

Beste Parejanen en ouders/verzorgers,

 

Nog een paar dagen en dan is de zomervakantie alweer voorbij. Hopelijk is iedereen zelf en iedereen in jullie omgeving gezond en wel!

Na de bijzondere periode van niet sporten tot buiten sporten vóór de zomervakantie, kunnen we weer als vanouds de lessen binnen opstarten. Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook.

 

We beseffen ons dat het veel informatie is, maar verzoeken jullie toch even de tijd te nemen onderstaande volledig door te nemen, voor ieders veiligheid en gezondheid.

 

Met alle berichten rondom het Corona virus, willen we jullie graag attenderen op de richtlijnen die wij binnen SC Pareja volgen, opgesteld door KNGU en RIVM:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en zijn de sportaccommodaties weer open. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open zijn.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

 

Om de lessen zo veilig mogelijk te maken verzoeken wij jullie het volgende:

 • Volg altijd de aanwijzingen van de (hulp)leiding op. Wanneer een sporter zich niet aan de RIVM-maatregelen en/of aanwijzingen van de leiding houdt, is de leiding bevoegd een sporter te waarschuwen en naar eigen inzicht van de leiding deze sporter de toegang tot de les te ontzeggen. Deze sporter dient voor de veiligheid van anderen de locatie te verlaten.
 • Er vindt geen (onnodig) fysiek contact plaats tijdens de activiteit (handen schudden, high fives, etc.). Trainsters mogen de leden wel ‘vangen’.
 • Zorg dat je thuis voor de les een toilet bezoekt en je handen hebt gewassen.
 • Neem een eigen gevulde drinkbidon mee (voorzien van je naam).
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht voor aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Het is voor ouders niet toegestaan in de les te blijven kijken, met uitzondering van proeflessen waarbij er kijkmomenten met de leiding kunnen worden afgestemd.
 • Ouders blijven zo veel mogelijk buiten de accommodatie(s). Ingeval van betreding van de accommodaties geldt uiteraard de 1,5 meter regel voor 18 jaar en ouder.
 • Douchen en omkleden zoveel mogelijk thuis. Dit om te voorkomen dat er veel mensen samen blijven in de kleedlokalen.
 • De materialen die tijdens een les worden gebruikt, worden voor- en na de les schoongemaakt.
 • Leiding noteert iedere les wie er aanwezig is middels presentielijsten.
 • Houdt je aan de richtlijnen van de accommodatie. Deze hangen vaak bij binnenkomst aan de deur/muur.

 

Locatie Kerkeböske:

 • Neem de ingang via de zijdeur (stenen trap) en de uitgang via de schuifdeuren (hoofdingang).

.

Locatie Sporthallen Piushof:

 • Bij binnenkomst handen desinfecteren bij de desinfectiepalen
 • De aangegeven looproute (eenrichtingsverkeer) volgen.
 • Op de tribune geldt ook de 1,5 meter regel, alleen plaatsnemen op de niet afgebakende plaatsen.
 • Gebruik kleedlokalen voor sporters vanaf 18 jaar:
  • Maximaal 6 personen binnen anders buiten wachten
  • Douches maximaal 4 personen gelijktijdig gebruiken
  • Houdt 1,5 meter afstand, zitplaatsen zijn afgebakend
  • Neem je verantwoording
 • Instructies van de beheerders dienen altijd opgevolgd te worden.

In het algemeen blijft voor  iedereen (sporters, leiding, ouders) gelden:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten. Als een ieder binnen het gezin 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Op basis van nieuwe inzichten kunnen bovenstaande maatregelen op elk gewenst moment worden aangepast door het bestuur.

 

Alleen als we ons allemaal aan bovenstaande richtlijnen houden dan wordt het mogelijk om op een veilige manier te sporten.

 

Bij vragen kunnen jullie je richten aan leiding of bestuur.

Wij wensen jullie veel sportplezier!

Met sportieve groeten,

 

Bestuur SC Pareja