Uitnodiging ALV

Geplaatst op
21-09-2019
Categoriën
Uitnodiging

Middels dit bericht stellen wij alle leden van Sportclub Pareja in kennis van het feit dat op woensdag 23 oktober om 20.00 uur bij MFC Kerkeböske in Helden  de algemene ledenvergadering voor alle leden wordt gehouden.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Huldiging Jubilarissen
 3. Kennismaken nieuwe leiding
 4. Mededelingen vanuit bestuur: o.a.
  1. Meedoen aan workshops Vorkmeer
  2. Piuspark
  3. Gezamenlijk activiteit / laatste les van het seizoen
  4. A4-tje na bestuursvergadering
 5. Presentatie Vertrouwenspersoon: Fieke Arnoldussen en Peter van Loon
 6. Financiële zaken o.a. terugbetalen opleidingskosten bij vroegtijdige beëindiging
 7. Wijzigingen samenstelling bestuur
  1. Aftredend: Marloes Knapen
  2. Nieuw: Jessie Fleuren
 8. Missie/visie van Sportclub Pareja
 9. Werving voor oud papier: Wie wil contactpersoon worden en wie wil helpen ophalen
 10. Rondvraag en sluiting

Bestuur Sportclub Pareja