Afmelden

Jammer, dat u vertrekt.

Afmelden dient te geschieden vóór 1 november, 1 januari, 1 maart, 1 mei of 1 september.
Met uitzondering van wedstrijdturnsters ivm het wedstrijdseizoen. Zij kunnen afmelden vóór 1 jan of vóór 1 juli.
De inning van de contributie hebben we ook in 5 termijnen verspreid.

Meldt u zich niet tijdig af, beschouwen wij u als lid en bent u derhalve contributie verschuldigd. Dit heeft te maken met het feit dat wij als vereniging betalen aan de KNGU. Dus als u zich te laat afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt de contributie aan u door te rekenen.

Afmelden kan uitsluitend via de website, door middel van een afmeldformulier. U ontvangt hier altijd een bevestiging van.
Sport u in meerdere groepen, dan geef duidelijk aan voor welke groep u zich wilt afmelden. U kunt meerdere groepen tegelijk aanvinken als u zich volledig wilt afmelden bij de vereniging.

Afmelden voor een lesuur
Afmelden voor een lesuur kan uitsluitend bij de leiding die het betreffende lesuur verzorgt.

Direct afmelden

    Persoonsgegevens:

    Correspondentie zal via dit opgegeven emailadres verlopen

    Ik wil me graag afmelden bij de volgende groep:

    Automatisch incasso stopzetten: