Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van sportclub Pareja wil haar (jeugd)spelers een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige wijze kunnen ontwikkelen.

Pesten, agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie (allemaal ongewenst gedrag) verstoren dit, en helaas kan dit overal gebeuren. Het komt voor dat een van de leden hiervan het slachtoffer is, zonder dat de leiding dit merkt. Vaak ook omdat het slachtoffer er niet over wil of durft te praten. Om te voorkomen dat leden hiermee rond blijven lopen of zelfs het plezier in het sporten verliezen, zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De vertrouwenscontactpersonen zijn aanspreekbaar voor alle leden van sportvereniging Pareja, en ook voor de ouders van leden, trainers en andere belanghebbenden. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht voor alle zaken die te maken hebben met ongewenst gedrag (met betrekking tot sportvereniging Pareja).  Wanneer de melder van het ongewenste gedrag dat wil, wordt actie ondernomen. De vertrouwenscontactpersoon heeft een adviserende rol naar het bestuur.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Hij/Zij luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets mee wat je niet wilt. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen, maar gewoon praten kan ook. Samen ga je kijken wat de beste oplossing is en wat daarvoor nodig is. Daarna wordt gekeken of de oplossing ook heeft gewerkt of dat er misschien andere hulp nodig is.
Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek?
Mail dan naar de vertrouwenscontactpersoon via onderstaand emailadres, dan kan er een afspraak worden gemaakt. Bellen kan natuurlijk ook!
Onze vertrouwenscontactpersonen Peter van Loon en Fieke Arnoldussen hebben succesvol deelgenomen aan de scholing vertrouwenscontactpersoon via NOS*NSF.
Via deze training zijn onze vertrouwenscontactpersonen goed voorbereid en getraind voor situaties die zich kunnen voordoen.

 

Contact

Peter van Loon 
077 307 31 24
peter.vertrouwenscontactpersoon@sportclubpareja.nl

Fieke Arnoldussen
06 53 52 42 91
fieke.vertrouwenscontactpersoon@sportclubpareja.nl