Historie

Sportclub Pareja is een jonge, veelzijdige sport- en beweegvereniging uit de gemeente Peel en Maas.
Wij zijn op 2 juli  2018 ontstaan uit een fusie tussen gymnastiekvereniging Concordia uit Panningen en gymnastiekvereniging SSS
uit Helden.

Om het ontstaan van deze nieuwe sportvereniging toe te lichten een korte terugblik.
Vanaf begin 2017 zijn heel veel enthousiaste leden en vrijwilligers van beide verenigingen betrokken geweest bij het fusieproces met als doelstelling; het onderzoeken van het samenvoegen van twee grote sportverenigingen dat zou moeten leiden tot een nieuwe bruisende sportvereniging met een breed sportaanbod voor jong en oud!

De reden waarom dit fusietraject opgestart is, heeft te maken met het feit dat je als grotere vereniging meer kunt bereiken voor de leden.
En met meer bereiken wordt als voorbeelden bedoeld; het samen huren van sporthal levert structurele kostenvoordelen op. Of het voorbeeld waarbij je als vereniging een beroep kunt doen op vrijwilligers, is beter te organiseren met een grotere achterban.
Het zijn positieve, concrete voorbeelden die we vandaag de dag terug zien in de nieuwe vereniging. Door het samen te doen, bereiken we meer.

Het fusietraject is ook aangegrepen om diverse zaken uit het verleden eens goed tegen het licht te houden. Niet om afstand te doen van punten uit het verleden. Absoluut niet!
De luxe met het fuseren is namelijk dat er over keuzes uit het verleden een keer goed na te denken.  De ontwikkelingen vandaag de dag zijn immers wezenlijk anders dan ± 25 jaar geleden.
Samen met de leden onder de begeleiding van een fusiecommissie, is het fusietraject een vruchtbare periode geweest waar veel punten opnieuw bekeken en doorgesproken zijn.
Uiteindelijk hebben de leden van beide verenigingen in een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (mei 2018) zich uitgesproken om vóór de fusie te stemmen.
Daarmee hebben de leden unaniem ingestemd om de oprichting van de Sportclub Pareja verder vorm te geven.

Het resultaat van de fusie is dat Sportclub Pareja nu een van de grootste sport- & beweegverenigingen binnen de gemeente Peel en Maas is.

Met het fuseren zijn de aangeboden disciplines  behoorlijk breed en omvangrijk geworden. Vandaag de dag biedt Sportclub Pareja turnen, dansen, peuter- en kleutergym, (recreatieve) gymnastiek, freerunning, wandelen, nordic walking en heren volleybal aan.

Met andere woorden, Sportclub Pareja – breedtesport voor iedereen!