Contributie

Contributie 2018-2019

 • Contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.
 • Jaarlijkse contributieverhoging in lijn met de inflatiecorrectie.
 • Contributiegelden per 10 maanden gesplitst in 5 termijnen (sept/nov/jan/mrt/mei)
 • Vanaf het 4e uur is er een vaste tariefstijging van €40,- per uur

 

Contributie per 1-9-2018 in euro
  1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur
Uurtarief 125 80 60 40 40
Cumulatief tarief 125 205 265 305 345

 

Afwijkende tarieven per 1-9-2018 in euro 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur
Peuter- en kleutergym, kidsdance (t/m 5 jaar) 110
Recreatief wandelen t/m 60 jaar 90
Recreatief wandelen ouderen 75
Turnbasics, Turnspeeltuin 120 50 50 40

 

 • Afmelden kan vóór 1 november, 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september. (M.u.v. wedstrijdturnsters, zij kunnen zich vóór 1 januari of vóór 1 juli afmelden i.v.m. het wedstrijdseizoen)
 • Afmelden kan uitsluitend via de website via het afmeldingsformulier.
 • Contributie-inning vindt vijf maal per jaar plaats, door middel van automatische incasso via een machtiging. Er wordt eenmalig 5 euro in rekening gebracht voor administratiekosten bij aanmelding.
 • Wedstrijdgelden:
  Per turnster (individuele sporters) wordt gekeken hoe veel wedstrijden zij heeft gehad
  gedurende 1 seizoen, op basis hiervan wordt het totale bedrag van
  inschrijvingen berekend en door 2 gesplitst. De vereniging betaalt dan
  50% van het inschrijfgeld en het lid betaalt 50% van het inschrijfgeld.
  Dit wordt via een automatische incasso aan het einde van het seizoen
  doorberekend.
 • Extra kosten selectie turnen:
  Gedurende het seizoen biedt leiding (naast de regulier trainingen) extra
  trainingen in een sporthal met valkuilen. Buiten de trainingen zullen er
  meerdere keren per seizoen oefenwedstrijden en verenigingswedstrijden
  plaatsvinden. Deze faciliteiten brengen minimale kosten met zich mee. De
  extra kosten per seizoen bedragen €25,- per turnster en zullen per
  automatische incasso afgeschreven worden.
 • De automatische incasso’s/inning is als volgt:
  Contributie (in 5 termijnen): eind van de volgende maanden: september/november/januari/maart/mei
  Bijdrage extra trainingen: december
  Bijdrage wedstrijdgelden: juni
 • Bij een training van 1,5 uur. Betaal je de helft van het 2e uur, het gereduceerde tarief.
 • Bij meer dan 2 uur trainen (in totaal) worden de uren afgerond naar hele uren (naar boven afronden)
 • Leiding krijgt 50% korting op de totale contributie die ze verschuldigd zijn