Contributie

Seizoen 2022-2023

Onderstaande contributiegelden zijn per seizoen (10 maanden) en de betalingen worden gesplitst in 5 termijnen (september/november/januari/maart/mei). Jaarlijks wordt er een contributieverhoging toegepast in lijn met de inflatiecorrectie. Dit wordt vastgesteld door het bestuur. Per 1 januari 2023 hebben we de inflatiecorrectie vastgesteld met een verhoging van 10% voor de contributie.

De sportlessen vinden wekelijks plaats. Wanneer je meerdere uren bij ons sport, krijg je korting op de extra uren. Zie hiervoor onderstaand schema.

 

Contributie 2022-2023 – tarieven in euro per 10 maanden (1 seizoen)

1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur
Uurtarief 153 96 73 52 51 51 45 45
Cumulatief  153 249 322 374 425 476 521 566

 

Afwijkende tarieven in euro per 10 maanden (1 seizoen)

1e uur
Peuter- en Kleutergym, Kidsdance  136

 

Aanvullende informatie

Afmelden

Afmelden kan vóór 1 september/november/januari/maart/mei.

 

Contributie-inning

Contributie-inning vindt vijf maal per jaar plaats (september/november/januari/maart/mei), door middel van automatische incasso via een machtiging. Er wordt eenmalig 5 euro in rekening gebracht voor administratiekosten bij aanmelding.
Meerkosten voor extra trainingen worden in december doorbelast. Meerkosten voor wedstrijden worden in juni doorbelast.

 

Halve uren

Bij een training van 1,5 uur, betaal je de helft van het 2e uur. Bij meer dan 2 uur trainen (in totaal) worden de uren afgerond naar hele uren (naar boven afgerond).

 

Tijdelijk opschorting contributie bij blessure(s)

Bij blessure(s) langer dan 2 maanden kan op eigen verzoek van (de ouder van) een lid de contributie-verplichting tijdelijk worden opgeschort.

 

Extra kosten selectie turnen

  • Wedstrijdgelden
    Per turnster (individuele sporter) wordt gekeken hoe veel wedstrijden zij heeft gehad gedurende 1 seizoen, op basis hiervan wordt het totale bedrag van
    inschrijvingen berekend en door 2 gesplitst. De vereniging betaalt dan 50% van het inschrijfgeld en het lid betaalt 50% van het inschrijfgeld. Dit wordt via een automatische incasso aan het einde van het seizoen doorberekend.
  • Extra trainingen
    Gedurende het seizoen biedt leiding (naast de regulier trainingen) extra trainingen in een sporthal met valkuilen. Buiten de trainingen zullen er meerdere keren per seizoen oefenwedstrijden en verenigingswedstrijden plaatsvinden. Deze faciliteiten brengen minimale kosten met zich mee. De extra kosten per seizoen bedragen €25,- per turnster en zullen per automatische incasso afgeschreven worden.

 

Extra kosten danswedstrijden

De dansgroepen nemen deel aan de wedstrijden van de KNGU, maar daarnaast ook aan andere danscompetities welke duurder zijn qua deelname. De kosten voor deze extra wedstrijden worden volledig per lid doorbelast. De hoogte van de doorbelasting is afhankelijk van aan hoeveel extra wedstrijden worden deelgenomen.

Aanschaf wedstrijdkleding

Bij aanschaf van wedstrijdkleding dient er vooraf betaald te worden. Meer informatie hierover ontvang je van de leiding wanneer het aan de orde is. De wedstrijdkleding wordt aangeschaft voor ten minste 3 jaar.