Contributie

Contributie 2019-2020

 • Contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.
 • Jaarlijkse contributieverhoging in lijn met de inflatiecorrectie.
 • Contributiegelden per 10 maanden gesplitst in 5 termijnen (sept/nov/jan/mrt/mei)

 

Contributie per 1-9-2019 in euro      
  1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur
Uurtarief 135 85 65 45 45 45 40 40
Cumulatief tarief 135 220 285 330 375 420 460 500

 

Afwijkende tarieven per 1-9-2019 in euro 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur
Peuter- en kleutergym, kidsdance (t/m 5 jaar) 120
Recreatief wandelen t/m 60 jaar 90
Recreatief wandelen ouderen 75
Turnbasics, Turnspeeltuin (miv 2020/2021 standaard tarief) 130 70 60 45

 

 • Afmelden kan vóór 1 november, 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september. (M.u.v. wedstrijdturnsters, zij kunnen zich vóór 1 januari of vóór 1 juli afmelden i.v.m. het wedstrijdseizoen)
 • Afmelden kan uitsluitend via de website via het afmeldingsformulier.
 • Contributie-inning vindt vijf maal per jaar plaats, door middel van automatische incasso via een machtiging. Er wordt eenmalig 5 euro in rekening gebracht voor administratiekosten bij aanmelding.
 • Wedstrijdgelden:
  Per turnster (individuele sporters) wordt gekeken hoe veel wedstrijden zij heeft gehad
  gedurende 1 seizoen, op basis hiervan wordt het totale bedrag van
  inschrijvingen berekend en door 2 gesplitst. De vereniging betaalt dan
  50% van het inschrijfgeld en het lid betaalt 50% van het inschrijfgeld.
  Dit wordt via een automatische incasso aan het einde van het seizoen
  doorberekend.
 • Extra kosten selectie turnen:
  Gedurende het seizoen biedt leiding (naast de regulier trainingen) extra
  trainingen in een sporthal met valkuilen. Buiten de trainingen zullen er
  meerdere keren per seizoen oefenwedstrijden en verenigingswedstrijden
  plaatsvinden. Deze faciliteiten brengen minimale kosten met zich mee. De
  extra kosten per seizoen bedragen €25,- per turnster en zullen per
  automatische incasso afgeschreven worden.
 • De automatische incasso’s/inning is als volgt:
  Contributie (in 5 termijnen): eind van de volgende maanden: september/november/januari/maart/mei
  Bijdrage extra trainingen: december
  Bijdrage wedstrijdgelden: juni
 • Bij een training van 1,5 uur. Betaal je de helft van het 2e uur, het gereduceerde tarief.
 • Bij meer dan 2 uur trainen (in totaal) worden de uren afgerond naar hele uren (naar boven afronden)