Bestuur

Bestuurslid Naam en emailadres Onderliggende taken/commissies
Voorzitter Steffie Reijnen-Marx

voorzitter@sportclubpareja.nl

Vertrouwenspersonen

Continuïteitscommissie 

Sponsoring

Secretaris Carla Duijf

info@sportclubpareja.nl

 

Penningmeester Karel van der Sluiszen

penningmeester@sportclubpareja.nl

Ledenadministratie
Bestuurslid Beleid en Kwaliteit Annet van Kruisbergen
beleid@sportclubpareja.nl 
Opleiding

VOG, AVG

Bestuursleden Sporttechnisch Marjon Janssen

Inge Hesen

sport@sportclubpareja.nl

Turnen

Dans

Bewegen voor volwassenen

Pre-Freerun

Peuter- en Kleutergym

Bestuurslid Activiteiten en Vrijwilligers Reggy Ghielen

avro@sportclubpareja.nl

Activiteiten

Vrijwilligers

Commissie Oud papier