Vrijwilligers

Taakomschrijving:

  • Verzamelen van gegevens vrijwilligers middels inschrijfformulier
  • Vrijwilligers op de hoogte stellen van hun verplichtingen
  • In kaart brengen vrijwilligers
  • Bijhouden van vrijwilligerstaken
  • Je geeft uitvoering aan het nieuw opgestelde vrijwilligersbeleid
  • Je organiseert het vrijwilligersfeest (1x per jaar)