Opleidingen

 

Info

Als sportvereniging vinden wij het erg belangrijk dat onze leiders zijn opgeleid. De gymnastiekbond KNGU verzorgt verschillende opleidingen en bijscholingen voor turn- en dansleiders. Onze commissie ‘Opleidingen’ houdt bij wanneer deze opleidingen plaatsvinden en stimuleert onze leiding om deel te nemen. Bij het voltooien van deze opleidingen zijn onze vrijwilligers bevoegd om zelfstandig sportlessen te geven. Ook streven wij naar het organiseren van bijscholingen op eigen locatie (denk aan EHBO/blessure preventie).

 

Contact

Femke Steeghs
Chayenne Bos

opleidingen@sportclubpareja.nl