Ereleden

Een lid kan door het bestuur worden benoemd als erelid indien:

    • Het lid minimaal 50 jaar lid is van de vereniging en
    • Het lid een significante bijdrage heeft geleverd aan de vereniging zoals leiding, meehelpen bij activiteiten, zitting hebben in het bestuur e.d.

Wij zijn enorm trots dat we al enkele leden tot erelid hebben mogen benoemen!

Wim Sillekens

 

Henriette Maessen

 

An Sillekens