Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op
11-10-2021
Categoriën
Uitnodiging

Graag nodigen wij alle leden van Sportclub Pareja uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 20 oktober om 20.00 uur bij MFC Kerkeböske in Helden.
Graag van te voren aanmelden via info@sportclubpareja.nl.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Huldiging jubilarissen van 2020 en 2021
3. Mededelingen bestuur
4. Financiële zaken
5. WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
a. Toelichting
b. Instellen continuïteitscommissie (Gerard Jacobs en Peter van Loon)
c. Vaststellen Huishoudelijk Reglement (is bijgevoegd)
6. Communicatieplan en social media
7. Vacatures
8. Rondvraag en sluiting

Tot dan!