Aanmelden

Denkt u erover om lid te worden?

Voorafgaande aan het lidmaatschap kunt u gratis 2 ‘proeflessen’ volgen. Wilt u graag een keer komen kijken of een proefles volgen, neem dan contact op met sport@sportclubpareja.nl om een afspraak te maken. Leiding kan dan op de hoogte gesteld worden en hier rekening mee houden voor de les.

Het is mogelijk om u op elk moment in het jaar aan te melden als lid, vooropgesteld dat er voldoende plaats is binnen de gekozen groep. Hiervoor kunt u contact opnemen via de mail: sport@sportclubpareja.nl

Aanmelden kan uitsluitend via de website, door middel van een aanmeldingsformulier. U ontvangt hier altijd een bevestiging van.

Indien u zich aanmeldt bij de vereniging wordt u ook automatisch lid van de bond (KNGU). De vereniging draagt zorg voor de aanmelding en contributieafdracht aan de bond.

Direct aanmelden

Persoonsgegevens:

Correspondentie zal via dit opgegeven emailadres verlopen

Ik wil me graag aanmelden bij de volgende groep:

Contributie:

Betaling kan alleen via automatische incasso. Door middel van het invullen van uw rekeningnummer gaat u hiermee akkoord.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en wordt eenmalig afgeschreven.

Vrijwilligerswerk:

Ik wil me graag inzetten als vrijwilliger bij Sportclub Pareja:

Toestemmingsverklaring:

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we wedstrijdschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website, social media (oa facebook), you-tube, regionale bladen en/of omroep plaatsen. Via deze weg vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.